“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate” – Carl Gustav Jung

Wat is trauma?

Iedereen heeft trauma’s. De vraag is: wat doe je ermee?

Trauma is een breed spectrum van onverwerkte gebeurtenissen op energetisch niveau, waar nog lading op zit. In ons leven krijgen we vroeg of laat en in meer of mindere mate te maken met trauma. Dat kunnen grote, heftige gebeurtenissen zijn en ook ‘kleine’ gebeurtenissen. Het zijn herinneringen die opgeslagen zijn in het lichaam en die – onbewust – nog allerlei emoties triggeren. Één schrale troost: we hebben ze allemaal…

Groot en klein trauma

Er bestaan verschillende soorten trauma’s

Bij trauma denken we vaak aan hele heftige gebeurtenissen met een zeer grote impact. Bijvoorbeeld het meemaken van een ramp, een oorlog, ongeluk, geweld of seksueel/emotioneel misbruik. Vanzelfsprekend hebben deze gebeurtenissen een grote impact op ons, maar trauma’s hoeven niet per definitie groot en dramatisch te zijn.

Het kan ook die keer zijn dat je moeder tegen je uitviel omdat je per ongeluk iets kapotmaakte. Of de leraar die tussen neus en lippen door vertelde dat je niet slim genoeg zou zijn voor de universiteit.

Trauma is een blokkade in het lichaam die is ontstaan door een heftige gebeurtenis die te intens was om in één keer te verwerken, gebeurtenissen die té pijnlijk waren om volledig te ervaren in dat moment, waardoor je de pijn diep hebt weggestopt (en je er daardoor ook niet altijd bewust van bent).

Veelal zijn we ons hier niet bewust van, terwijl het onbewust wel gevoeld wordt en dus wordt opgeslagen in het celgeheugen van het lichaam. Wanneer dat het geval is, dan blijft er een deel van de energie achter in het lichaam. Deze energie beperkt de stroming van jouw levensenergie en belemmert jouw dagelijks functioneren. Kleine(re) trauma’s worden vaak over het hoofd gezien, maar zowel kleine als grote trauma’s kunnen grote gevolgen hebben voor de rest van ons leven.

Trauma’s kunnen op diverse manieren ontstaan

Trauma’s kunnen op diverse manieren ontstaan. Veelal ontstaan ze in je kindertijd (geboorte- en jeugdtrauma) en kunnen ze jouw dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden. Kinderen beschikken nou eenmaal niet over een volgroeid brein en leggen op een andere manier verbindingen. Ze voelen wel, maar kunnen het niet uitleggen. Simpel uitgelegd: wat jij hebt meegemaakt in jouw verleden en nog niet hebt verwerkt, neem je mee naar het heden en bepaalt jouw toekomst. Nee, je koos er niet voor. Ja, je bent slachtoffer geweest van de situatie. En het is nu jouw verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Trauma wil gezien, gehoord, gevoeld en verwerkt worden.

Tot die tijd zetten de herinneringen én bijbehorende emoties zich vast in jouw lichaam. Wat het hoofd vergeet, onthoudt het lichaam. Ons lichaam heeft een groot eigen bewustzijn en onthoudt alles op celniveau. Om die reden krijg je bijvoorbeeld een nostalgisch gevoel bij het eten van bepaald eten of het horen van bepaalde muziek. Daarom raak je rond de datum van een heftige gebeurtenis uit je doen. En daarom doet de blik, houding of aanraking van je partner je achteruit deinzen, zélfs als je hem/haar liefhebt.

Tijd heelt dus niet alle wonden. Ons lichaam wacht net zolang tot jij je hieraan overgeeft. Dat wat je wegstopt en niet wilt voelen, dat wat onverwerkt is, vraagt nu om je aandacht. Pas dan zal de lading afnemen. Are you ready for this deepdive?

Trauma verwerken